Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00220

Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
KMH eesmärgiks on hinnata võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda Tapa-Tartu raudteelõigu (417,3-421,6 km) õgvendamise ning üle Emajõe kulgeva Vorbuse raudteesilla asendamisega.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 27 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
27.04.2020
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
AS Eesti Raudtee
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Vorbuse

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Artur Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Agnes Saks KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus 1 10 18 353 324 KB Algatamise otsus 27.04.2020 16.08.2022
Lisa 1 Tapa Tartu RDT KMH programm ELLE180719 4.2 MB Programm 16.08.2022
otsus 1 10 19 277 350 KB Programmi otsus 22.08.2019 16.08.2022
Tapa Tartu rdt sild KMH aruanne ELLE 160320 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
2020 03 nr 1024 Emajoe silla KMH 1 11.8 MB Aruanne 16.08.2022
otsus 1 7 20 185 364 KB Aruande otsus 25.05.2020 16.08.2022