Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00103

Endise Paldiski tuumaobjekti tuumareaktorite pikaajalise ohutu hoiustamise tagamiseks tehtavate tööde keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kiirgus
Tegevuse eesmärgiks on Paldiski tuumareaktorite pikaajalise ohutuse tagamine ning sellega seonduvad tegevused. EL Phare projekti "Long Term Safe Storage of Paldiski Sarcophagi and Related Dismantling Activities" raames kavandatavad ehitus- ja lammutustööd, et tagada reaktorite ohutus vähemalt eelseisvaks 50 aastaks.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
08.12.2003
Kaalutletud
Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Kiirguskeskus
aktsiaselts ENTEC
Paldiski

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PaldiskiKMH 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine KMH aruande lisade valjavote 103 KB Aruande otsus 24.11.2005 16.08.2022