Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01706

AS Steri kõrgaktiivse kinnise kiirgusallikaga steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
06.04.2006
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
STERI AKTSIASELTS
Keskkonnaministeerium
OÜ KUPI
Keskkonnaministeerium
Alliku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMHraport 3.9 MB Aruanne 16.08.2022