Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01806

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kiirgus
Tänapäevastele karmistunud ohutusnõuetele mittevastava Tammiku jäätmehoidla võib senisel kujul endast pikemas perspektiivis kujutada tõsist ohtu ümbritsevale keskkonnale ja kohalike elanike tervisele. Võimaliku kiirgushädaolukorra vältimiseks ja rahvusvaheliste ohutusnõuete täitmiseks tuleb maa-alune hoidla ohutustada ja territoorium tuleb kahjutustada, mille järel võib ala kasutata edasiste piiranguteta.
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.05.2006
Kohustuslik
1.6 - tuumkütuse tootmine või rikastamine ning kasutatud tuumkütuse töötlemine, käitlemine, lõppladustamine või ladustamine mujal kui tekkekohas kauem kui kümme aastat
Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Keskkonnaministeerium
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaministeerium
Männiku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Enn Realo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
TammikuKMHheakskiitmine 2.6 MB Aruande otsus 28.12.2007 16.08.2022