Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01018

Aseri Sadam OÜ veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jätkata ca 15 aastat tagasi pooleli jäänud Aseri sadama arendamist kaasaegseks kaubasadamaks, mis võtab vastu segalastilaevu veeväljasurvega üle 1350 tonni. Aseri sadam asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Aseri alevikus Mere tn 17 kinnistul (katastritunnus 90301:001:0003). Aseri Sadam OÜ kavandas sadama arendamist selliselt, et rajatakse kaubasadama ala, sissesõidukanal ja rannakalurite paadisadam. Vastavalt Keskkonnaameti 25.01.2022 kirjas nr 6-3/21/26542-2 toodud tingimustele on KMH aruandest eemaldatud rannakalurite paadisadamat puudutavad käsitlused. Kaubasadama projekteerimisel arvestatakse jätkuvalt rannakalurite paadisadama rajamise võimalusega Aseri sadama alale, aga selle keskkonnamõjud tuleb vajadusel hinnata eraldi KMH käigus. KMH käigus võeti hindamise aluseks KMH programmi koostamisel välja valitud kaadamiskoht , mis asub Aseri sadama lähedal Narva lahes sügavusega 31-32 meetrit.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-122536

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Kai Ginter
25.07.2018
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
OÜ Aseri Sadam
Keskkonnaamet
Skepast&Puhkim OÜ
Aseri alevik, Aseri sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Georg Martin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Ründva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jüri Hion KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Moonika Lipping KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Lauri KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Osauhing Aseri Sadam keskkonnamoju hindamise algatamine 288 KB Algatamise otsus 25.07.2018 16.08.2022
Aseri sadama veeloa KMH v03 1.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 3.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 2.3 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 846 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 250 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 412 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 307 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 67 KB Programm 16.08.2022
Aseri Sadam OU veeloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 1 331 KB Programmi otsus 12.03.2020 16.08.2022
Aseri Sadam KMH aruanne l6plik 2022 06 07 19.8 MB Aruanne 06.06.2022 27.10.2022
OU Aseri Sadam veeloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 353 KB Aruande otsus 02.08.2022 27.10.2022