Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00719

AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on Enefit Power AS kaevandamisloa KMIN 119 (Ahtme II kaevandus) laiendamine kaevanduse 102,45 ha suurusele Jõetaguse lahustükile ja loa kehtivusaja pikendamine 22 aasta võrra, s.o aastani 2049. Luba taotletakse põlevkivi kaevandamiseks energeetika ja põlevkivitööstuse tarbeks (kütte ja põlevkiviõli).
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 21 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109157

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Lilli Tamm
28.05.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Enefit Kaevandused AS
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Jõetaguse küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Auväärt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Eschbaum KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Ruul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine maavara kaevandamise loa nr KMIN 119 muutmise taotlusele 302 KB Algatamise otsus 28.05.2019 16.08.2022
2020 03 19 Enefit Kaevandused AS Ahtme II KMH programm 2.3 MB Programm 16.08.2022
Ahtme II KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 397 KB Programmi otsus 27.03.2020 16.08.2022
Kiri valja 19 03 21 NJ KKJ 1 4 3 ID 5439732 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
Ahtme II KMH aruande otsus 277 KB Aruande otsus 09.04.2021 16.08.2022