Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03212

Ohepalu turbatootmisala keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on turbatootmise taastamine endisel Ohepalu turbatootmisalal (varem nimetatud ka Põriku või Tapa tootmisala). Taotletav Ohepalu turbatootmisala mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas (Joonis 1) Tõõrakõve külas Loobu metskond 54 katastriüksusel (katastritunnus 79201:001:0730) ja Loobu metskond 407 katastriüksusel (katastritunnus 79201:001:0731).
Lääne-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.02.2012
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
Maves OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Tõõrakõrve küla. Arendaja loobus keskkonnaloa taotlemisest peale aruande heakskiitmist.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Arto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 10 5 2805 7 20022012 7264 139 KB Algatamise otsus 20.02.2012 16.08.2022
Ohepalu KMH programm heakskiitmiseks 1.8 MB Programm 16.08.2022
Ohepalu KMH Lisa 1 Avalikustamisel laekunud ettepanekud 624 KB Programm 16.08.2022
Ohepalu turbatootmisala keskkonnamoju hindamise programmi heakskiitmine 259 KB Programmi otsus 28.08.2020 16.08.2022
Ohepalu KMH aruanne heakskiitmiseks taiendatud 3 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
Ohepalu turbatootmisalal maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande heakskiitmine 230 KB Aruande otsus 03.02.2022 16.08.2022