Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00408

Siili tn äärse paadisilla rajamise projekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on sildumisvõimaluse loomine veeliikluse tarbeks.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
08.02.2008
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
AS Fret Kinnisvara
Tartumaa KKT
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Siili tn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Piir KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
siili algatus 167 KB Algatamise otsus 08.02.2008 16.08.2022
Siili programm 23 KB Programm 16.08.2022
Siili programmi heakskiit 191 KB Programmi otsus 08.04.2008 16.08.2022
Siili paadisilla KMH aruanne 80 KB Aruanne 16.08.2022
20080704134953046 221 KB Aruande otsus 04.07.2008 16.08.2022