Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00805

OÜ Väo Paas taotletaval mäeeraldisel Kareda dolokivimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendaja esitas maavara kaevandamise loa taotluse Järvamaa Keskkonnateenistusele. Taotletav mäeeraldis pindalaga 77,67 ha asub Järva maakonnas Koigi vallas Kareda dolokivikarjäär kinnistul (KÜ tunnus 32501:001:0106), vana nimega RMK Türi metskonna maatükil nr 51. Luba toatletakse 10 aastaks.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.05.2005
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ Väo Paas
Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus
OÜ Inseneribüroo STEIGER

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Erki Niitlaan KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lk 1 33 15.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 34 joonis 6 2 592 KB Aruanne 16.08.2022
Lk 35 37 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 38 joonis 6 3 557 KB Aruanne 16.08.2022
Lk 39 56 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 57 63 lisa 1 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Graafilised lisad 1 ja 2 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 66 67 lisad 2 ja 3 796 KB Aruanne 16.08.2022
Lk 72 81 lisad 5 10 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 99 joonis 6 1 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 100 121 lisad 18 25 9.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 131 133 lisad 29 30 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Graafiline lisa 3 6.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 59 KB Aruande otsus 12.01.2007 16.08.2022