Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00819

Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Sarmeks Grupp OÜ soovib kompleksloa taotluse kohaselt käitises hakata kasvatama nuumsigu (kehamassiga üle 30 kg) ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 3480 loomakohta nuumsigadele. Voore seafarm asub Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Voore külas Kaalukoja (kinnistu registriosa nr 2314435, katastritunnus 71301:002:1510) ja Veisefarmi alajaama (kinnistu registriosa nr 957435, katastritunnus 71301:002:1140) maaüksusel.
Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-101676

Kompleksloa esmataotlus
Lõpetatud
21.03.2019
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Sarmeks Grupp OÜ
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
Keskkonnaamet
Voore küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liisi Nõgu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 101676 2 pdf 1 65 KB Algatamise otsus 21.03.2019 16.08.2022
Sarmeks Grupp OY programm lisadeta 1.4 MB Programm 16.08.2022
Sarmeks Grupp Voore seafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 409 KB Programmi otsus 05.01.2021 16.08.2022
Sarmeks Grupp OU Voore seafarmi keskkonnamoju hindamise aruanne 211230 0 AKta 18.8 MB Aruanne 16.08.2022
Sarmeks Grupp OU Voore seafarmi keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 278 KB Aruande otsus 19.01.2022 16.08.2022