Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00919

Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ TorfEst soovib alustada majandustegevust turba tootmise valdkonnas. Arendaja esitas Lavassaare turbamaardla Nurme IV turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.03.2019 kirjana nr 12-2/19/287) freesturba tootmiseks. Nii vähelagunenud kui hästilagunenud turvast kasutatakse eelkõige aiandus- ja kasvuturbana. Osa hästilagunenud turbast leiab kasutust kütteturbana, mida põletatakse koos puiduga soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamades. Turba kasutus on tõhusates koostootmisjamades tehnoloogiliselt vajalik, sest turbakütus aitab parandada katelde efektiivsust.
Pärnu maakond
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-109266

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
17.07.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ TorfEst
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Nurme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 300 KB Algatamise otsus 17.07.2019 16.08.2022
Nurme IV KMH programm lisadeta 3.5 MB Programm 16.08.2022
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 375 KB Programmi otsus 23.10.2020 16.08.2022
Nurme IV KMH aruanne 230823 l6ppversioon 59.9 MB Aruanne 23.08.2023 17.10.2023
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 520 KB Aruande otsus 17.10.2023 17.10.2023