Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01019

Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
0824 - Tõrva vald, Valga maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118227

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
05.06.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS VALMAP GRUPP
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Lagesoo turbatootmisala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lagesoo KMH algatamine 299 KB Algatamise otsus 05.06.2019 16.08.2022
Lagesoo KMH programm lisadeta 12.9 MB Programm 16.08.2022
Lagesoo KMH programm nouet vast tunnistam II 26.0 MB Programm 16.08.2022
Lagesoo KMH programmi otsus 513 KB Programmi otsus 19.10.2020 16.08.2022
Lagesoo KMH aruanne 2022 nouetele vastav compressed 28.5 MB Aruanne 18.11.2022 21.11.2022
Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jatkamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 382 KB Aruande otsus 18.11.2022 21.11.2022