Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01217

Kelnase sadama veeloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kelnase sadama laiendamiseks plaanib arendaja paigaldada 65 kaikohaga ujuvkaid, rekonstrueerida põhja ja idamuuli. Selleks uputatakse sadamas tahkeid aineid merre 2200 m3. Sadama akvatooriumi süvendamise maht on ca 44100 m3. Tegemist on ökoloogiliselt puhta, saastamata pinnasega. Süvendustöid on võimalik läbi viia nii pump- kui koppsüvendajaga. Lisaks on arendajal plaanis rajada sadamahoone. Tagasitäit eks sobimatu süvenduspinnas transporditakse kaadamiseks kaadamisalale, mis asub Aksi saarest kirdes. Kelnase sadam asub Prangli saare idaküljel Viimsi vallas kinnistul Kelnase sadam sadam (katastritunnus Katastritunnus 89001:001:0834; registriosa nr 184202).
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-114727

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
29.08.2017
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
Viimsi Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Osaühing EstKONSULT
Prangli saar, Kelnase sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kelnase KMH algatamine 350 KB Algatamise otsus 29.08.2017 16.08.2022
Leppneeme ja Kelnase sadamate KMHP 0 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 0 174 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 0 173 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 0 403 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 404 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 622 KB Programm 16.08.2022
Lisa 12 248 KB Programm 16.08.2022
Leppneeme ja Kelnase KMH programmi otsus 456 KB Programmi otsus 27.07.2018 16.08.2022
E1401 KMHA v2 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Kelnase sadama veeloa keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 438 KB Aruande otsus 18.12.2020 16.08.2022