Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01119

Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmide keskkonnamõjude hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmikompleks asub Jõgevamaal Jõgeva vallas Rääbise külas Karjamõisa maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2829035, katastritunnus 81002:002:0062) ja Sireli sigala maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2895635, katastritunnus 81002:002:0071) ning farmikompleksi põhitegevuseks on sigade (nuumsead kehamassiga üle 30 kg) intensiivkasvatus. Käitises kavandatakse hakata pidama nuumsigu (sead kehamassiga üle 30 kg) ülesseatud tootmisvõimsusega (kohtade arvuga) 3664 loomakohta. Farmi prognoositavaks tootmismahuks on 10260 nuumsiga aastas ja käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/365 päeva aastas.
Jõgeva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-100524

Kompleksloa esmataotlus
Lõpetatud
12.02.2019
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
Keskkonnaamet
Rääbise küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liisi Nõgu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 100524 7 pdf 56 KB Algatamise otsus 12.02.2019 16.08.2022
Raabise ja Sireli seafarmide programmi menetlus 12.6 MB Programm 16.08.2022
Raabise ja Sireli KMH programmi avalik arutelu 391.7 MB Programm 16.08.2022
Teraviljakaubandus OU ja Undverk Pollumaja KMH programmi avaliku arutelu protokoll 168 KB Programm 16.08.2022
Teraviljakaubandus OU ja Undverk Pollumajanduslik OU KMH programm 3.2 MB Programm 16.08.2022
Teraviljakaubandus OU ja Undverk Pollumajanduslik OU Raabise ja Sireli seafarmide keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnis 348 KB Programmi otsus 10.06.2021 16.08.2022
Raabise ja Sireli sigalate KMH aruanne ELLE OU 220407 2 5.3 MB Aruanne 03.10.2022
Raabise ja Sireli seafarmide keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 1 345 KB Aruande otsus 02.11.2022 24.11.2022