Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01219

Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Olemasoleva veisefarmi tootmismahu suurendamine võrreldes osaühing Selja Muraka veisefarmi kompleksloas (nr KKL/317630) tooduga. Lisaks soovitakse efektiivistada veisekasvatust.
Pärnu maakond
0809 - Tori vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-105777

Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
Marilin Ait
31.12.2019
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
osaühing Selja (10206553)
Keskkonnaamet (70008658)
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (10705517)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Selja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liisi Nõgu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 105777 3 pdf 131 KB Algatamise otsus 31.12.2019 16.08.2022
osauhing Selja Muraka veisefarm programm ELLE 210325 3.7 MB Programm 16.08.2022
Vastused Eesti Keskkonnauhenduste Koda osauhing Selja ELLE OU 118 KB Programm 16.08.2022
Osauhing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 554 KB Programmi otsus 20.04.2021 16.08.2022
Selja Muraka veisefarmi KMH aruanne 220518 11.9 MB Aruanne 22.05.2022 28.09.2022
Osauhing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 272 KB Aruande otsus 17.05.2022 28.09.2022