Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01118

Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109206

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Mihkel Annusver
11.06.2018
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Osaühing Eesti Killustik
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Härgla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Jaanus Kiss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Hargla KMH algatamine 740 KB Algatamise otsus 11.06.2018 16.08.2022
Hargla KMH programmi tekstiosa lisadeta 2.3 MB Programm 16.08.2022
KKA Hargla KMH ekspertgrupi padevus 2021 03 22 58 KB Programm 16.08.2022
Hargla KMH programmi otsus 486 KB Programmi otsus 22.03.2021 16.08.2022