Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00121

AS Epler & Lorenz Ravila tn 75a põletustehase laiendamise ja põletusvõimsuse suurendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Ettevõte taotleb keskkonnakompleksloa nr KKL/317497 muutmise taotluse raames õigust vahetada välja olemasolev ohtlike jäätmete põletusseade (läbilaskevõime 225 kg jäätmeid tunnis, seadme soojusvõimsus kütuse sisendi järgi ~ 0,80 MWth) uue põletusseadme vastu, mille eeldatav keskmine jäätmete läbilaskevõime on ca 1785 kg jäätmeid tunnis ja seadme soojusvõimsus ~ 7,5 MWth). Uus põletusseade kavandatakse paigaldada Ravila 75a käitise idapoolsele alale (Ravila 77). Põletusseadme paigaldamisega taotleb ettevõte ohtlike jäätmete põletamist kuni 15 000 tonnini aastas (käesoleval hetkel 2 000 t/a). Uus põletusseade on plaanis paigaldada alale, kus käesoleval ajal toimub ohtlike jäätmete bioloogiline töötlemine pinnase puhastamine). Sellega seoses väheneb ohtlike jäätmete bioloogilise töötluse käitlusala ning loa muutmisega vähendatakse ühtlasi pinnase puhastamise käitluskogust kuni 3000 tonnini/aastas (kehtivas kompleksloas kuni 20 000 tonni/aastas)
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-110085

Kompleksloa muutmine
Katkestatud
Ave Jalakas
28.01.2021
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts Epler & Lorenz
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Ravila tn 75a

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katri Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Vinn KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 145 KB Algatamise otsus 28.01.2021 16.08.2022
AS Epler Lorenz KMH programm NVT ja avaliku arutelu protokoll 2.2 MB Programm 16.08.2022
Lisad 10.1 MB Programm 16.08.2022
Epler KMH programmi otsus 496 KB Programmi otsus 17.06.2021 16.08.2022
AS EplerLorenz Ravila tn 75a poletustehase laiendamine ja poletusvoimsuse suurendamine KMH aruanne Eelnou taiendatud versioon 15 10 2021 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
lisad 20.2 MB Aruanne 16.08.2022
AS Epler Lorenz Ravila tn 75a poletustehase laiendamise ja poletusvoimsuse suurendamise keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 2 284 KB Aruande otsus 07.04.2022 28.09.2022