Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01319

Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Jäätmekäitlus
Kavandatav tegevus, mida KMHs käsitletakse, on ohtlike jäätmete käitluskompleksi käitamine aadressil Suur-Sõjamäe tn 39, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond ning jäätmekäitlustegevuste laiendamine, sh jäätmete põletamine, ja käideldavate jäätmete koguse suurendamine. Tegevuse eesmärk on käesoleval hetkel Tartus, Ravila 75A käitises paikneva ohtlike jäätmete põletusseadme paigaldamine Suur-Sõjamäe tn 37/39 kinnistutel asuvasse jäätmekäitluskompleksi, ohtlike jäätmete põletamine ning seeläbi soojusenergia tootmine. Tänasel päeval antakse tekkinud jäätmed (sh ohtlikud jäätmed) käitlemiseks üle vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele. Ettevõte taotleb õigust käitises põletada kuni 2000 t ohtlikke jäätmeid (suurema kütteväärtusega ohtlike jäätmete puhul võib kogus suureneda kuni 20 %), mille raames soovitakse käitises asuvasse angaari installeerida jäätmepõletustrummel.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-106757

Kompleksloa muutmine
Katkestatud
Ave Jalakas
04.11.2019
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
aktsiaselts Epler & Lorenz
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Soodevahe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Krista Lahtvee KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Katri Sutt KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kadri Auväärt KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 77 KB Algatamise otsus 04.11.2019 08.02.2023
Suur Sojamae tn 37 ja 39 ohtlike jaatmete poletustehase rajamise KMH programm 07052021 2.3 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi otsus 534 KB Programmi otsus 08.06.2021 16.08.2022