Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03413

Hulja turbatootmisalal maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on turba kaevandamise taastamine mahajäetud Hulja turbamaardlas. Taotletav Hulja mäeeraldis koosneb kahest lahustükist Hulja turbamaardla kesk- ja lõunaosas asuvatest hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokkidest 5 ja 6. Põhjapoolne mäeeraldis (Hulja tarbevaru plokk 5) asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Veltsi külas Hulja soos ja lõunapoolne (Hulja tarbevaru plokk 6) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Tirbiku külas Kanavõhma soos. Põhjapoolse mäeeraldise teenindusmaa jääb Lääne-Viru maakonda, Haljala valda, Auküla külla. Hulja turbamaardla pindala on 570,73 ha, taotletav mäeeraldis hõlmab maardla pindalast 94,69 ha ja koos teenindusmaaga 122,73 ha. Maardlas on vähelagunenud turbakiht ammendunud, kuid hästilagunenud turvas on kaevandamisväärne. Mäeeraldise kaevandatav varu on 311,3 tuhat tonni ning taotletavaks kaevandamise maksimaalseks aastamääraks on 19 tuhat tonni. Kaevandamisluba taotletakse 25 aastaks, millest 8 aastat kulub tootmisala väljaehitusele ja korrastamiseks. Kaevandatud turvast planeeritakse kasutada kütteks ja kasvusubstraatide valmistamiseks.
Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
19.11.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
Maves OÜ
Veltsi küla Ettevõte loobus loa taotlemisest enne aruande esitamist

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Hulja KMH programmi heakskiitmine 242 KB Programmi otsus 28.08.2020 16.08.2022
Hulja turbatootmisala keskkonnaloa taotluse ja taotlusele algatatud keskkonnamoju hindamise menetluse lopetamine 442 KB Täiendavad materjalid 11.04.2022 23.02.2023