Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01419

Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on kaevandada Süsinõmme II liivamaardla aktiivse tarbevaru plokkidest 1 ja 2 täiteliiva kasutamiseks ja turustamiseks piirkonna ehitusobjektidel, teedeehituses ning täitematerjalina. Planeeritud keskmiseks kaevandamise aastamääraks on 49 tuh m³, mille tulemusena varu saab ammendatud hinnanguliselt 14 aasta jooksul ning kaevandatud maa korrastamise lõpetamiseks on planeeritud täiendavalt üks aasta. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks. Taotletav Süsinõmme II liivamaardla asub riigi omandis olevatel Ahtme metskond 14 ja Vaivara metskond 1 katastriüksustel (katastritunnused 80201:002:0300 ja 80201:002:0011). Süsinõmme II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 31,81 ha ning teenindusmaa pindala on 37,18 ha.
Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
10.12.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS YIT Eesti
KMG OÜ (16196755)
Keskkonnaamet
Maves OÜ
Konju ja Päite külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Susinomme II KMH algatamine 368 KB Algatamise otsus 10.12.2019 16.08.2022
Susinomme II KMH programm nouetele vastavuse kontrolliks 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Kaevandusloa taotlus 14.5 MB Programm 16.08.2022
LISA 2 Asjaomaste asutuste seisukohad 947 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Programmi avalikustamisel laekunud ettepanekud 1.4 MB Programm 16.08.2022
Susinomme II KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 261 KB Programmi otsus 26.08.2020 16.08.2022
Susinomme II KMH aruanne kooskolastamiseks 2.9 MB Aruanne 31.12.2021 27.10.2022
Lisa 2 KMH programm 18.2 MB Aruanne 27.10.2022
LISA 3 Asjaomaste asutuste seisukohad 510 KB Aruanne 27.10.2022
Susinomme II liivakarjaaris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruandele esitatud seisukohtadest 219 KB Aruanne 27.10.2022
93 21. Kiri MTU Roheline Parnumaa 49 KB Aruanne 27.10.2022
Susin6mme II KMH aruande seisukohad MTU Roheline Parnumaa 19 KB Aruanne 27.10.2022
Susinomme II liivakarjaaris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 1 267 KB Aruande otsus 11.03.2022 27.10.2022