Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00221

Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Harjumaal Saue vallas Kohatu külas asuva Kernu paisjärve (katastritunnus 29701:005:0425) korrastamine, et suurendada piirkonna puhkemajanduslikku väärtust. Korrastamise käigus planeeritakse eemaldada järvest setend (kogumaht 130 200 m3) ning soovitakse rajada maanteetammina kasutatav pinnaspaisu laiend. Paisu laiendi ehitamine on vajalik, et vähendada filtratsiooni läbi pinnaspaisu ning muuta ohutumaks jalakäijate liikumine.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119541

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
12.04.2021
Enne loa taotluse esitamist
Saue Vallavalitsus
Keskkonnaamet
LEMMA OÜ
Kohatu küla, Kernu paisjärv

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Heli Aun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristjan Piirimäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Kitsing KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anna Setskaja KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine Kernu jarve suvendamiseks 441 KB Algatamise otsus 12.04.2021 16.08.2022
Kernu KMH programm vastavaks tunnistamisele 2.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Seisukohad Kernu jarve korrastamise projekti keskkonnamoju hindamise programmi kohta 836 KB Programm 16.08.2022
Kernu jarve korrastamise projekti KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 311 KB Programmi otsus 21.09.2021 16.08.2022
Kernu jarve korrastamise KMH aruanne 3.0 MB Aruanne 25.05.2022 11.10.2022
Lisad 25.1 MB Aruanne 11.10.2022
Kernu jarve korrastamise projekti keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 481 KB Aruande otsus 25.05.2022 11.10.2022