Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00321

Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Kiusumetsa liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Majaka külas eramaal katastriüksusel Kilmezsi (katastritunnus 21303:002:0472, registriosa nr 693406) Kiusumetsa liivmaardlas. Keskkonnaloa taotluse kohaselt on seisuga 01.01.2020 Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 754 tuh m³ ja kaevandatav varu on 710 tuh m³. Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldis pindalaga 17,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindalaga 18,92 ha hõlmavad Kiusumetsa liivamaardla (registrikaardi nr 0749, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 2 plokki. Maavara kasutusalaks on ehitus ning teede ehitus ja remont. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-109088

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
20.04.2021
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
KMG Inseneriehituse AS (11399376)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Margus Vilbas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raivo Endrekson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kiusumetsa KMH algatamine 173 KB Algatamise otsus 20.04.2021 16.08.2022
Kiusumetsa liivakarjaari keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise programm 7.7 MB Programm 16.08.2022
Kiusumetsa liivakarjaari keskkonnaloa taotluse KMH programmi n6uetele vastavaks tunnistamise otsus 540 KB Programmi otsus 04.11.2021 16.08.2022