Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03708

Huntaugu VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Osaühing KIIU SOON (uue nimega EMG Karjäärid OÜ registrikood 14273374, edaspidi arendaja) esitas Harjumaa Keskkonnateenistusele (nüüd Keskkonnaamet oma 02.10.2008kirjaga nr 85/KS Huntaugu VIII maavara kaevandamise loa taotluse. Taotluse kohaselt soovib arendaja kaevandada ehitusliiva Huntaugu maardla 8. ja 10. plokis Huntaugu VIII mäeeraldisel. Taotletav mäeeraldis asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Külmaallika külas riigile kuuluval Kolga metskonna maatükk nr 59 katastriüksusel (nr 35201:003:0220). Kaevandamisloaga taotletud mäeeraldise pindala on 37,16 ha ning teenindusmaa pindala on 40,93 ha. Kaevandamisloa taotluse alusel on kaevandatavaks varuks 2 719 tuh m³ ehitusliiva ja 939 tuhm³ täiteliiva. Käesoleva programmi avalikustamisel tegi arendaja ettepaneku vähendada kaevandamisala ulatust selliselt, et kaevandamisala läänepiiriks jääks kruuskattega tee nr 4626500. KMH aruande koostamisel täpsustatakse, milline saab olema kaevandamisala pindala ning eeldatav kaevandamise maht.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
23.10.2008
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
EMG Karjäärid OÜ
Keskkonnaamet
Maves OÜ
Keskkonnaamet
Harjumaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Irina Grigorjeva KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei
Arto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamise otsus 84 KB Algatamise otsus 23.10.2008 16.08.2022
Huntaugu VIII liivakarjaari KMH programm heakskiitmiseks 181121 1.5 MB Programm 16.08.2022
Huntaugu VIII liivakarjaari keskkonnamoju hindamise programmi heakskiitmine 326 KB Programmi otsus 25.11.2021 16.08.2022
AVALIKUSTATUD Huntaugu VIII kaevandmaisloa taotluse KMH aruande eelnou 5.2 MB Aruanne 23.02.2023 11.04.2023
AVALIKUSTATUD Lisa 2 Huntaugu VIII liivakarjaari mura ja vibratsiooni hinnang 6.4 MB Aruanne 23.02.2023 11.04.2023
AVALIKUSTATUD Lisa 3 Huntaugu VIII liivakarjaari tahkete osakeste heitkoguste arvutus ja hajumisarvutus 1.2 MB Aruanne 23.02.2023 11.04.2023
Huntaugu KMH aruanne heakskiitmiseks 6.0 MB Aruanne 18.07.2023 11.08.2023
Lisa 1 KMH programm 9.5 MB Aruanne 18.07.2023 11.08.2023
Lisa 2 Huntaugu VIII liivakarjaari mura ja vibratsiooni hinnang 6.4 MB Aruanne 18.07.2023 11.08.2023
Lisa 3 Huntaugu VIII liivakarjaari tahkete osakeste heitkoguste arvutus ja hajumisarvutus 1.2 MB Aruanne 18.07.2023 11.08.2023
Huntaugu VIII liivakarjaari kaevandamise loa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande heakskiitmine 483 KB Aruande otsus 14.08.2023 14.08.2023