Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00521

Sihtasutus Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
SA Pärnu Haigla esitatud KMH algatamise taotluse kohaselt kavandatakse praegu kasutusel oleva nakkusohuga jäätmete steriliseerimise seadme välja vahetamist, et minna üle jäätmete põletamise tehnoloogiale kaasaegse meditsiiniliste jäätmete põletamise seadme abil. KMH algatati enne keskkonnaloa taotluse esitamist, tuginedes KeHJS § 26_1 lg-le 1 ja 2.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
21.06.2021
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
Sihtasutus Pärnu Haigla (90004527)
Keskkonnaamet
LEMMA OÜ (11453673)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Pärnu linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heli Aun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna Setskaja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaisa Aadna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine SA Parnu Haigla jaatmepoletusseade rajamiseks 291 KB Algatamise otsus 21.06.2021 16.08.2022
SA Parnu Haigla jaatmepoletusseadme rajamise KMH programm 4.9 MB Programm 16.08.2022
Parnu Haigla jaatmepoletusseadme rajamise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 317 KB Programmi otsus 15.03.2022 16.08.2022
SA Parnu Haigla jaatmepoletusseadme rajamise KMH aruanne 2.7 MB Aruanne 23.01.2023
Aruande lisad 8.4 MB Aruanne 23.01.2023
Sihtasutus Parnu Haigla jaatmepoletusseadme rajamise keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 343 KB Aruande otsus 19.01.2023 23.01.2023