Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00621

Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Massiaru külas. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Taotletava mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 24,49 ha.
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-110955

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Merike Rosin
09.12.2021
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
VALICECAR OÜ (11102086)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
Massiaru küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Liisa Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raivo Endrekson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine Massiaru III liivakarjaari maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele 224 KB Algatamise otsus 09.12.2021 16.08.2022
Massiaru III KMH programm 40.8 MB Programm 28.07.2023 09.08.2023