Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00207

Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee ettevalmistavad tööd keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatavaks tegevuseks on Tartu maakonnas Emajõe-Peipsi-Velikaja veeteele järgmiste rajatiste püstitamine: Liivanina paadisadama juurdepääsutee rajamine, Luunja vallas Sava paadisilla rajamine, Tartu linnas Turu silla slipi, Sõpruse silla paadisilla, Väike-Turu 10 paadisilla, Vana-Ihaste paadisadama ja Rebase tn paadisilla rajamine. Projekti üldiseks eesmärgiks on ehitada: Luunja vallas Sava paadisild, Tartu linnas Vana-Ihaste, Väike-Turu 10, Rebase tn. ja Sõpruse silla paadisild, Turu silla slipp ning rajadaVara vallas Liivanina paadisadama juurdepääsutee, et muuta seeläbi Emajõe Jõeriigiprojektiga käsitletud piirkond tervikuna majanduslikult arvestatavaks ning luua eeldusedkohaliku ettevõtluse arendamiseks ja piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks turismiseisukohast vaadatuna.Projekti otsene eesmärk on nimetatud paadisildade väljaehitamiseks vajalikeettevalmistavate uuringute ja projektide koostamine, mis teeb võimalikuks kaasajanõuetele vastavate keskkonnasõbralike ehitiste rajamise ning paadisildade piirkonnasnavigatsioonitingimuste parandamise (laevasõidu ohutuse suurendamine).
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 52 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
04.05.2007
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Tartumaa keskkonnateenistus
Omavalitsused oma haldusterritooriumil
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartumaa, Tartu linn, Vara, Luunja ja Peipsiääre vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Piir KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Emajoe sildumine 2 algatamine Tartumaa Omavalitsuste Liit 33 KB Algatamise otsus 04.05.2007 16.08.2022
Paadisildade-2+KMH+programm 1.3 MB Programm 16.08.2022
Paadisadamad 2 programmi heakskiit Arvo Järvet 33 KB Programmi otsus 17.12.2007 16.08.2022
Emajoe 2 projekti KMH 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Emajõe-Peipsi aruande heakskiit 180 KB Aruande otsus 29.12.2008 16.08.2022