Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01519

Enefit Power AS Estonia II põlevkivi kaevandamisloa taotluse keskkonnamõjude hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Maavara kaevadamise loa taotluse eesmärk on kaevandada Estonia kaeveväljal ja Puhatu ning Permisküla uuringuväljal, ühise nimetusega Estonia II põlevkivikaevanduse mäeeraldisel, pikaajalise põlevkivi toorme tagamiseks nii õlitööstusele kui ka energiatootmiseks elektrijaamades. Mäeeraldisel on 277,535 mln t põlevkivi aktiivset tarbevaru. Mäeeraldise pindala on 9107,63 ha. Kaevandamisloa kestus on 30 aastat ja kaevandamise maksimaalne aastamäär on 10 mln t.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 361 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-109149

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
17.12.2019
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Enefit Power AS
Keskkonnaamet
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Rein Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Pavel Onuchak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Meelis Viirma KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marko Ründva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ingmar Ott KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Meelis Seedre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Anneli Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Lauri Lutsar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Villu Soon KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Riinu Rannap KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Sven Udam KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Estonia II polevkivikaevanduse maeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse menetlusse votmisest ja keskkonnamoju hindamise algatamisest teavitamine 371 KB Algatamise otsus 17.12.2019 16.08.2022
KMH programm 2021 11 08 838 KB Programm 16.08.2022
Estonia II polevkivikaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 340 KB Programmi otsus 13.12.2021 16.08.2022