Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00420

Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109264

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
15.01.2020
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas (10021374)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Maima küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine aktsiaselts Tootsi Turvas Elbu VII turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse menetluse raames 230 KB Algatamise otsus 15.01.2020 16.08.2022
Elbu VII KMH programm 22.6 MB Programm 18.03.2022 29.09.2022
Elbu VII turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 332 KB Programmi otsus 12.04.2022 29.09.2022