Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00122

Püssi paisjärve kaldajoone muutmise, süvendamise ning järve süvenduspinnase ja tahkete ainete uputamise ning Püssi paisul paisutuse likvideerimise ja silla rekonstrueerimise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõjude hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Keskkonnaluba (vee erikasutus) taotletakse Ida-Virumaal Lüganuse vallas Püssi linnas Energeetika tn 8 (katastritunnus 64501:001:0014), Tuhamäe (katastritunnus 64501:001:0026) ja Mäealuse (katastritunnus 44201:001:0909) kinnistutel Püssi paisjärve kaldajoone muutmiseks ning süvendamiseks ja järve süvenduspinnase ning tahkete ainete uputamiseks ning Püssi paisul paisutuse likvideerimiseks, eesmärgiga rajada tehiskärestik-kalapääs ning rekonstrueerida Püssi sild.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118694

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
14.01.2022
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Keskkonnaagentuur
Keskkonnaamet
Kobras OÜ (10171636)
(osales programmi koostamisel)
Püssi linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Maris Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merilin Mühlberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Hille Lapp KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamise otsus.pdf 148 KB Algatamise otsus 14.01.2022 16.08.2022
2022.04.28 KMH programm Pussi kalapaas nouetele vastavaks tunnistamiseks lisadega 7.1 MB Programm 12.10.2022
Purtse joel Pussi paisu juures kalade labipaasu tagamiseks vajalike toode keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 324 KB Programmi otsus 17.05.2022 12.10.2022
2023.09.04 KMH aruanne Pussi kalapaas kooskolastamiseks 16.0 MB Aruanne 23.10.2023
Purtse joel Pussi paisu juures kalade labipaasu tagamiseks vajalike toode keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 247 KB Aruande otsus 18.10.2023 23.10.2023