Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03410

Kunda maardlas Toolse-lääne lubjakivirjääris ja Aru-lõuna lubjakivikarjääri laiendusel kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kõik menetluse materjalid on aruande juures.
Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 16 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
03.11.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Kunda Nordic Tsement
Keskkonnaministeerium
OÜ Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaministeerium
Tomla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ranek Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Leonid Savitski KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merle Truu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Dokumente ei ole lisatud