Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00821

Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Maardu III uuringuruumi piirides lubjakivikarjääri avamine jaehituslubjakivi kaevandamine arvestusliku keskmise aastase kaevandamise mahuga 300 000 m3. Kaevandamise määr 300 000 m3/a iseloomustab pikaajalist (30 aasta) keskmist tootmismahtu, sharvestades karjääri avamiseks vajalike ettevalmistustööde ja reaalse tootmismahu saavutamiseks kuluvataega ning kaevandatava varu ammendumisel karjääri korrastamiseks kuluvat aega. Lühemate perioodidevältel on võimalik saavutada maksimaalne kaevandamise maht 500 000 m3 aastas, võttes arvessemaavara varu ja tehnilist võimekust. Reaalne kaevandamise maht sõltub ka turunõudlusest. Maardu IIIuuringuruum asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas katastriüksustel Viimsi metskond (katastritunnus 24504:003:0053), Viimsi metskond 73 (katastritunnus 24504:003:0054) ja Pruuli (katastritunnus 24504:003:0149). Maardu III uuringuruumi pindala on 156,44 ha.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
05.04.2021
Enne loa taotluse esitamist
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Limestone factories of Estonia OÜ (10022037)
Keskkonnaamet
Aadu Niidas
OÜ Inseneribüroo STEIGER

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Uudo Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aarne Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Häelm KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Martin Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Krista Täht-Kok KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Kendra KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kristiina Oll KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vkiri KMH algatamine Maardu III uuringuruumis 329 KB Algatamise otsus 05.04.2021 16.08.2022
Maardu III KMH programm 45.1 MB Programm 16.08.2022
Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjaari rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tun 560 KB Programmi otsus 23.02.2022 16.08.2022
Maardu III KMH aruanne 21.12.2023 compressed 76.4 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
Lisa 1. KMH algatamise avaldus 21.12.2023 KMHA 3.0 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
Lisa 2. KMH algatamine Maardu III uuringuruumis 21.12.2023 KMHA 334 KB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
Lisa 3. Maardu III KMH programm kinnitatud marts 2022 21.12.2023 KMHA 45.1 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
Lisa 4. Programmi nouetel vastavaks tunnistamise teade 21.12.2023 KMHA 21 KB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
Lisa 5. Maardu III kaevude inventeerimine 2022 21.12.2023 KMHA 10.9 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 6. Potentsiaalne kaevandamistehnoloogia kirjeldus Maardu III alal 21.12.2023 KMHA 3.0 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 7. Sotsiaalmajanduslik analuus 12.12.2023 21.12.2023 KMHA 2.4 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 8. Aruande konsulteerimise kirjad 21.12.2023 KMHA 1.0 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 9. Maardu III aruande avaliku valjapaneku teade 21.12.2023 KMHA 492 KB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 10. KMH aruande avalikustamise kirjad koos vastuskirjadega 21.12.2023 KMHA 29.4 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024
LISA 11. Aruande avaliku arutelu protokoll ja regleh 21.12.2023 KMHA 1.3 MB Aruanne 21.12.2023 03.01.2024