Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00520

Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve puhastamine liigsest jõetaimestikust ja põhjasettest mahus 12700 m3eesmärgiga parandada veekogu seisundit ning säilitada Pedeli paisjärvede ja neid ümbritseva puhkeala atraktiivsus Valga linna elanikele ja teistele külastajatele.
Valga maakond
0855 - Valga vald, Valga maakond
Määratud, puudutatud 86 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-112269

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Meelis Järvemägi
20.11.2020
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Valga Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Kobras OÜ
Valgamaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Maris Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merilin Mühlberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Rein Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 112269 2 pdf 124 KB Algatamise otsus 20.11.2020 16.08.2022
2021 06 09 Pedeli I ja II paisjarve puhastamise KMH programm nouetele vastavaks tunnistamiseks 4.9 MB Programm 16.08.2022
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjarve suvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 533 KB Programmi otsus 07.07.2021 16.08.2022
1 2021 12 06 Pedeli paisjarvede puhastamise KMH aruanne kooskolastamiseks 1 5 7.5 MB Aruanne 16.08.2022
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjarve keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 5 309 KB Aruande otsus 13.01.2022 16.08.2022