Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00921

Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatavaks tegevuseks on Rautina oja süvendamine mahus 15 960 m3 ja kaldajoone muutmine. Tegevuse eesmärgikson muuta sealset võsastunud ja liigniisket ala atraktiivsemaks ning anda alale korrastatud ilme
Valga maakond
0855 - Valga vald, Valga maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-114487

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
03.06.2021
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
MÕÕNIKSO TALU
Keskkonnaamet
Kobras OÜ

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Maris Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 114487 12 pdf 119 KB Algatamise otsus 03.06.2021 16.08.2022
2022.03.25 Rautina oja KMH programm nouetele vastavaks tunnistamiseks 33.2 MB Programm 20.10.2022
Rautina oja suvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 4 541 KB Programmi otsus 07.04.2022 20.10.2022
2022.12.28 Rautina oja KMH aruanne kooskolastamiseks lisadega 39.7 MB Aruanne 03.01.2023 03.01.2023
Rautina oja suvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 1 312 KB Aruande otsus 22.02.2023 27.02.2023