Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00620

Põlva järve muda eemaldamise projekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Põlva järve süvendamine mahuga 310 000 m3.
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 30 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-112168

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
10.11.2020
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Põlva Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Maves OÜ
Põlvamaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tauno Jürgenstein KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 112168 2 pdf 117 KB Algatamise otsus 10.11.2020 16.08.2022
KMH programm 3.3 MB Programm 16.08.2022
Polva jarve muda eemaldamise projekti keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 541 KB Programmi otsus 13.08.2021 16.08.2022