Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01021

Peri oja paisutatud osa süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Peri oja paisutatud osast sette eemaldamine ja vesiveski peavoolukanali remondi järgselt eemaldamata jäänud ajutise pinnasest tõkketammi väljakaevamine paisjärvest
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-114628

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
08.03.2021
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Põlva Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Kobras OÜ
Põlvamaa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Maris Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merilin Mühlberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lisa 2 KMH algatamine keskkonnaloa taotlusele 130 KB Algatamise otsus 08.03.2021 16.08.2022
KMH programm 4.3 MB Programm 16.08.2022
Peri oja paisutatud osa Rosma paisu suvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 604 KB Programmi otsus 15.09.2021 16.08.2022
2022.08.09 Peri paisutiik KMH aruanne koosk 12.7 MB Aruanne 20.10.2022
Peri oja paisutatud osa suvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 3 301 KB Aruande otsus 11.10.2022 20.10.2022