Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00222

Enefit280-2 põlevkiviõli tootmisseadme rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Enefit Power AS (registrikood 10579981; aadress Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi/1, 40107; edaspidi ka ettevõte) on Baltimaade juhtiv energeetikaettevõte, mille põhitegevuseks on elektrienergia, soojuse ja vedelkütuste tootmine. Ettevõte esitas Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS keskkonnakompleksloa (ka kompleksloa) taotluse, millega taotleb ühe uue põlevkiviõli tootmisseadme Enefit280 nr 2 (edaspidi lühendatult ka Enefit280-2)1 rajamist Keskterritooriumi katastrile (katastriüksus 51401:001:1297, sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% transpordimaa2) aadressil Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond. Kavandatav tegevus on osa Auvere energiakompleksist, mille moodustavad käesoleval ajal Enefit Power AS õlitootmisseadmed (kaks Enefit140 tehnoloogiaga seadet ja üks Enefit280 tehnoloogiaga seade), Eesti elektrijaam ja Auvere elektrijaam ning nende objektidega seotud taristu nagu raudteed, õliladu, jahutusvee süsteem, tuhaväli, kütuse etteanne jm (edaspidi ühiselt Auvere energiakompleks). Kompleksloa taotluse kohaselt kasutab Enefit280-2 seade projektkoormusel põlevkivi 280 tonni tunnis, kuni 6720 tonni ööpäevas.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 33 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-106545

Kompleksloa esmataotlus
Menetlemisel
Ave Jalakas
06.04.2022
Kaalutletud
1.2 - kivisöe või põlevkivi gaasistamine või vedeldamine, kui päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem
2.1 - tegevus, kus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–34¹ nimetatud tegevust või käitist muudetakse või ehitist laiendatakse
Enefit Power AS (10579981)
Keskkonnaamet (70008658)
Hendrikson & Ko OÜ (10269950)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katri Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Vinn KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Ruul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Eschbaum KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Siirde KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Enefit õlitööstuse seade Enefit282 keskkonnamõju hindamise algatamine 304 KB Algatamise otsus 06.04.2022 28.09.2022
NJ KKJ 1 866 1.6 MB Programm 02.09.2022 28.09.2022
Enefit280 2 KMH programmi lisad 31.4 MB Programm 28.09.2022
Enefit280 2 polevkivioli tootmisseadme rajamise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 1 343 KB Programmi otsus 29.09.2022 03.10.2022
E280 2 KMH taiendamine 3.0 MB Aruanne 08.11.2023 21.11.2023
Enefit280 2 lisad 53.7 MB Täiendavad materjalid 22.11.2023
Lisa 3 Hajumisarvutuste tulemused 99.8 MB Täiendavad materjalid 22.11.2023
Lisa 3 Hajumiskaardid koos E 280 2 1 64.2 MB Täiendavad materjalid 22.11.2023
Enefit 280 2 polevkivioli tootmisseadme keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 195 KB Aruande otsus 21.11.2023 22.11.2023