Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00720

Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pärnu maakonnas Pärnu linnas Seljametsa külas Kõrsa turbamaardlas Kõrsa turbatootmisala laiendamine. Kaevandamise loa taotluse esitamise eesmärk on tagada varasemalt kaevandatud mäeeraldisel ja sellega külgnevatel aladel turbavaru ammendamine ja alade nõuetekohane korrastamine. Vastavalt maavara kaevandamise loa taotlusele on turbatootmisala mäeeraldise pindala 174,39 ha, koos teenindusmaaga 210,19 ha.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109133

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Merike Rosin
18.03.2020
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Jiffy Products Estonia (10053049)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine AS Jiffy Products Estonia Korsa turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele 301 KB Algatamise otsus 18.03.2020 28.09.2022
Korsa KMH programm 06.05.2022 30.5 MB Programm 06.05.2022 28.09.2022
Korsa turbatootmisala laiendamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 342 KB Programmi otsus 24.05.2022 29.09.2022