Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01121

Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Karuse külas Kõverdama II turbatootmisala rajamine. Taotletav ala ümbritseb olemasolevat Kõverdama turbatootmisala. Kaevandamise loa taotluse esitamise eesmärk on tagada varasemalt kaevandatud mäeeraldisel ja sellega külgnevatel aladel turbavaru ammendamine ja alade nõuetekohane korrastamine. Vastavalt maavara kaevandamise loa taotlusele on turbatootmisala mäeeraldise pindala 150,38 ha, koos teenindusmaaga 158,96 ha.
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111990

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
05.05.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aktsiaselts Torf (10076240)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnaloa taotluse menetlusse votmine ja keskkonnamoju hindamise algatamine 139 KB Algatamise otsus 04.05.2021 28.09.2022
Koverdama II KMH programm 060522 17.6 MB Programm 09.05.2022 28.09.2022
Koverdama II turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 332 KB Programmi otsus 25.05.2022 28.09.2022