Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00322

Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Arendaja kavandab kompleksloa taotluse kohaselt suurendada ülesseatud tootmisvõimsust Veelikse sigalas 3049 nuumsea võrra. Olemasolev keskkonnakompleksluba KKL/319482 lubab 4115 kohta nuumikutele. Veelikse sigala asub Viljandimaal Mulgi vallas Veelikse külas Alliku sigala katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 10501:004:0087). Seafarmi rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse üks amortiseerunud sigala ning muid mittevajalikke väljaehitusi ja farmi laiendatakse kahe sigala võrra ning rekonstrueeritakse 3 lauta. Lisaks ehitatakse juurde üks vedelsõnnikuhoidla.
Viljandi maakond
0480 - Mulgi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118193

Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
13.04.2022
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Kivisalu Capital OÜ (11287855)
Keskkonnaamet (70008658)
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (10705517)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liisi Nõgu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamõju hindamise algatamine Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnakompleksloa muutmistaotlusele 134 KB Algatamise otsus 13.04.2022 29.09.2022
Kivisalu Capital OU KMH programm ELLE 221220 3 4.3 MB Programm 12.01.2023
Kivisalu Capital OU Veelikse sigala keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 334 KB Programmi otsus 12.01.2023 12.01.2023
Veelikse sigala KMH aruanne 230707 7.1 MB Aruanne 07.07.2023 10.07.2023
Veelikse sigala keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 340 KB Aruande otsus 17.08.2023 17.08.2023