Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00422

Rõngu jõele endise Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on Rõngu jõele (VEE1021500) endise Lõve veski paisjärve rekonstrueerimine ja kalapääsu rajamine Lõve paisul (PAIS014510), Rõngu jõe süvendamine mahus kuni 70 000 m3 ja tahkete ainete uputamine mahus kuni 1500 m3 Lõve järve kinnistul (registriosa nr 2046704; katastritunnus 69401:003:0005) Lapetukme külas Elva vallas Tartumaal.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-117797

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Kairit Kriis
15.02.2022
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Lõve Mill OÜ (12137738)
Keskkonnaamet (70008658)
LEMMA OÜ (11453673)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Heli Aun KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Laura Elina Tuovinen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristjan Piirimäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ants Tull KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lõve Mill OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 138 KB Algatamise otsus 15.02.2022 29.09.2022
Love KMH programm 3 7.0 MB Programm 12.01.2023
Love veski paisjarve rekonstrueerimise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 323 KB Programmi otsus 11.01.2023 12.01.2023
Love jarve korrastamise KMH aruanne VT 4.4 MB Aruanne 04.12.2023 06.12.2023
Tooprojekt 3.3 MB Täiendavad materjalid 25.09.2023