Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01221

Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav Aardla liivakarjääri mäeeraldis asub Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas katastriüksustel Lingi (katastritunnus 18501:001:0562, registriosa nr 448004) ja Treiali (18501:001:0461, 117804). Aardla liivakarjääri mäeeraldis pindalaga 14,31 ha hõlmab Aardla liivamaardla (registrikaardi nr 964, põhimaavaraks täiteliiv). Mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus on 588 tuhat m³ ja kaevandatava varu kogus 527 tuhat m³. Maavara kasutusalaks on teede ehitus ja ehitus. Materjali kavatsetakse kasutada piirkonna teede ehitusel mullete rajamiseks ja üldehitustöödel ehitusaluste ja trasside täiteks. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109141

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
12.11.2021
Kaalutletud
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Osaühing Inest Invest (10650644)
Keskkonnaamet (70008658)
Kobras OÜ (10171636)
(osales programmi koostamisel)
Natura 2000 võrgusiku ala naaber

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Jaanus Elts KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Maris Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silvia Pihu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine Aardla liivakarjaari maavara kaevandamise loa taotlusele 662 KB Algatamise otsus 12.11.2019 29.09.2022
2020.08.26 Aardla liivakarjaari KMH programm nouetele vastavaks esitamiseks 1 2 18.2 MB Programm 27.08.2020 29.09.2022
Aardla liivakarjaari kaevandamisloa taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 409 KB Programmi otsus 23.09.2020 29.09.2022
2023.03.06 Aardla liivakarjaari KMH aruanne 32.5 MB Aruanne 06.03.2023
Aardla liivakarjaari keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 336 KB Aruande otsus 05.04.2023 05.04.2023