Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00522

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Transport ja taristu
Veekasutus
Eesti Maaülikool (registrikood: 74001086) taotleb keskkonnaluba Võrtsjärves (VEE2083800) asuva Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse aluste sildumiskoha muuli rekonstrueerimiseks Võrtsjärve tahkete ainete uputamiseks mahus üle 500 m³ Limnoloogia tee 1 kinnistul (registriosa nr 2704204; katastritunnus 66601:007:0014). Tahkete ainete uputamine üle 500 m³ on olulise keskkonnamõjuga tegevus (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 p 17'). KMH algatati keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel (KeHJS § 11 lg 3). Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise ehitusprojekt hõlmab: olemasoleva muuli ristlõike korrigeerimist, muuli betoonkatte uuendamist muuli, pikendamist 20 m võrra ning muuliga kokku integreeritud uue statsionaarse sildumiskai ehitamist.
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120145

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Marko Petrov
15.06.2022
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
Eesti Maaülikool (74001086)
Keskkonnaamet (70008658)
Kobras OÜ (10171636)
(osales programmi koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marite Paat (Blankin) KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kadri Hänni KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Eesti Maaülikool keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 131 KB Algatamise otsus 15.06.2022 29.09.2022
2023.08.29 Limnoloogiakeskuse muuli rek KMH programm lisadega vastavaks tunnistamisele 2 6.4 MB Programm 27.09.2023
Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 325 KB Programmi otsus 27.09.2023 27.09.2023
kiri 02 11 2023 16 32 1 9.7 MB Aruanne 16.11.2023