Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01321

Paikuse prügila ladestusala I etapi sulgemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Paikuse prügila ladestusala I etapi sulgemistoimingutega alustamiseks tuleb seaduse kohaselt üle 1,5 ha suuruse prügila puhul kohustuslikus korras läbi viia KMH. Paikuse prügila projektdokumentatsiooni kohaselt on prügila ladestusalade rajamine jagatud kolme etappi. Käesoleval ajal on rajatud ja kasutusel ladestusala I etapp suurusega 5,6 ha. Käitaja taotlusel või projektikohase mahu saavutamisel tuleb käitajal esitada Keskkonnaametile prügila sulgemiskava koos kirjaliku taotlusega. Enne sulgemiskava koostamist viiakse prügila käitajaga koostöös läbi suletava prügila KMH.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119263

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
28.06.2021
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
Osaühing PAIKRE (10836969)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katri Järvekülg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Vinn KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH_algatamise_otsus 138 KB Algatamise otsus 28.06.2021 29.09.2022
Paikuse prugila ladestusala I etapi sulgemise KMH programm 1.4 MB Programm 14.09.2022 05.10.2022
Paikuse prugila ladestusala I etapi sulgemise keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 326 KB Programmi otsus 04.10.2022 05.10.2022
Paikuse prugila KMH aruanne 2.3 MB Aruanne 09.10.2023 20.11.2023
Paikuse prugila ladestusala I etapi sulgemise keskkonnamoju hindamise aruanne nouetele vastavaks tunnistamine 167 KB Aruande otsus 20.11.2023 20.11.2023