Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01421

Karinu IV lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on Järva maakonnas Järva vallas Jalalõpe külas Karinu lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0017) katastriüksustel Rava metskond 432 (katastritunnus 25701:001:0371) ja Muru-Marguse (katastritunnus 25702:002:0081) Karinu IV lubjakivikarjääri mäeeraldisel tehnoloogilise lubjakivi kaevandamine. Taotletava mäeeraldise pindala on 19,21 ha, teenindusmaa pindala 26,95 ha.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115536

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Janno Kuusik
10.09.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Nordkalk AS (10656606)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Liisa Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaie Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Karinu IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 140 KB Algatamise otsus 10.09.2021 03.10.2022
KMH programm 15 07 2022 24.1 MB Programm 15.07.2022 03.10.2022
Karinu IV lubjakivikarjaari rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 417 KB Programmi otsus 10.08.2022 03.10.2022