Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00622

Orava IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletava tegevuse eesmärk on kaevandada Orava IV lubjakivikarjääris ehituskruusa ja madalamargilist ehituslubjakivi. Taotletava Orava IV lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 12,52 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,71 ha. Taotluse kohaselt on ehituskruusa aktiivne tarbevaru 11 tuh m3 ja kaevandatav varu 10,90 tuh m3 ning madalamargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 1070 tuh m3 ja kaevandatav varu 1043 tuh m3. Taotluse kohaselt soovitakse kasutada kaevandatud kruusa fraktsioonitult ja sõelutult ehitussegudes ja lubjakivi ehituskillustikuna. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 39 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Kaevandatud maa plaanitakse korrastada veekoguks. Taotlus sisaldab ka jäätmete eriosa.
Rapla maakond
0502 - Märjamaa vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-118712

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Mihkel Annusver
10.06.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ Aigren (10853367)
Keskkonnaamet (70008658)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Orava IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine 187 KB Algatamise otsus 10.06.2022 03.10.2022