Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01521

Uus Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse ja Uus Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloale nr L.MK/329491 jäätmete eriosa kandmine; Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloaga lubatud põlevkivi maksimaalse aastamäära suurendamine määrani 10 miljonit tonni; Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmine selliselt, et kaevise transport oleks lubatud esmaseks töötluseks ka Ojamaa tööstuskompleksi; Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloale nr L.MK/333343 vee eriosa (põhjaveevõtt rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m3 ööpäevas ning maavara kaevandamisel eemaldatavat vee suublasse juhtimine) kandmine; Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloale nr L.MK/333343 jäätmete eriosa kandmine; Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloaga lubatud põlevkivi maksimaalse aastamäära suurendamine määrani 5 miljonit tonni ning Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmine selliselt, et kaevise transport oleks lubatud esmaseks töötluseks ka Ojamaa tööstuskompleksi. Uus-Kiviõli kaevandus asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas, Uus-Kiviõli II kaevandus asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse ja Alutaguse vallas.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1118 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-111704

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
09.04.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing VKG Kaevandused (10854884)
Enefit Power AS (10579981)
Keskkonnaamet (70008658)
Osaühing Alkranel (10607878)
(osales programmi koostamisel)
Uus-Kiviõli kaevandusega seotud keskkonnaloa menetlus nr M-111704, Uus-Kiviõli II kaevandusega seotud keskkonnaloa menetlus nr M-111714.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Paula Nikolajeva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamõju hindamise algatamine Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotlusele 191 KB Algatamise otsus 09.04.2021 12.10.2022
DM 111704 13.pdf 193 KB Algatamise otsus 09.04.2021 12.10.2022
Uus Kivioli kaevanduste KMH programm avalikustamiseks 7.6 MB Programm 12.10.2022
Uus Kivioli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse ja Uus Kivioli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamoju hindamise programmi tingimuslik nouetele vastavaks tunnis 336 KB Programmi otsus 01.08.2022 12.10.2022