Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01621

Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Kavandatava tegevuse eesmärk on kaevandada põlevkivi, mis on tooraineks olemasolevale VKG Oil AS põlevkiviõli- ja keemiatööstusele. Taotleja Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884) esitas Keskkonnaametile 07.05.2019 Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse (kirja number 12-2/19/341). Keskkonnaloa taotlust korrigeeriti lõplikult 15.03.2021 (kirja number DM-112149-11). Keskkonnaluba taotletakse Ida Viru maakonda Lüganuse ja Alutaguse valda Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise laiendamiseks Aidu ja Kohtla kaeveväljale ning Ojamaa uuringuväljale, mille tulemusel suureneks mäeeraldise pindala 279,16 ha võrra. Mäeeraldisega seotud põlevkivi aktiivne tarbevaru suureneks taotleva laiendamise tulemusena 10 091 tuhande tonni võrra. Taotletava mäeeraldise pindala on 1896,72 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 50,38 ha.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 32 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-112149

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
22.04.2021
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing VKG Kaevandused (10854884)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Maile Polikarpus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristjan Piirimäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Vesta Kaljuste KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DM 112149 16.pdf 145 KB Algatamise otsus 22.04.2021 17.10.2022
KMH programm 2022.07.11 930 KB Programm 12.07.2022 05.12.2022
Ojamaa polevkivikaevanduse maeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN 055 muutmise taotluse keskkonnamoju hindamise programmi nouetele vastavaks tunnistamine 1 331 KB Programmi otsus 04.08.2022 17.10.2022
Ojamaa laienduse KMH taiendatud aruanne 2.9 MB Aruanne 21.07.2023 15.08.2023
Aruande lisad 21.4 MB Täiendavad materjalid 15.08.2023
Ojamaa polevkivikaevanduse maeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN 055 muutmise taotluse keskkonnamoju hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistamine 373 KB Aruande otsus 11.08.2023 15.08.2023