Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01619

Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali regulaarse süvendamise ja süvenduspinnase kaadamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatavaks tegevuseks on Lehtma sadama sissesõidukanali süvendamine ja süvendatud pinnase kaadamine. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on eemaldada kogunenud liiv sadama akvatooriumist ja kaadata süvendatud pinnas Tareste lahte samas mahus. Sadama süvendamine võimaldab sadamat sihtotstarbeliselt kasutada. Lehtma sadama süvendamine toimub iga-aastaselt nii sadama akvatooriumis kui ka sadama sissesõidukanalis. Süvendatavaks pinnaseks on liiv, mille ümberpaigutamise maht on kuni 50 000 m3 aastas. Süvendamiseks kavatsetakse kasutada nii ühe- kui paljukopalist ekskavaatorit ning pinnasepump-süvendajat. Ammutatud materjal kavatsetakse teisaldada pinnasepraamidega kaadamiskohale Tareste lahes.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-107435

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Kai Ginter
06.11.2019
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Aktsiaselts Direct Consulting (10575472)
Keskkonnaamet (70008658)
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Jette Tamjärv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kadri Kipper-Klaas KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Teele Kaljurand KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ivan Kuprijanov KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mart Meriste KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Leho Luigujõe KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Aktsiaselts Direct Consulting vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse votmine ja keskkonnamoju hindamise algatamine 319 KB Algatamise otsus 06.11.2019 17.10.2022
AVALIKUSTAMISELE Lehtma sadama KMH programm ELLE 101122 131222 Parandatud ELLE OU poolt 13.12.2022 3 6.1 MB Programm 13.12.2022 28.12.2022
Lehtma sadama KMH programm ELLE 160623 6.1 MB Programm 16.06.2023 16.06.2023
Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesoidukanali regulaarse suvendamise ja suvenduspinnase kaadamise keskkonnamoju hindamise programmi tingimuslik 497 KB Programmi otsus 21.12.2022 28.12.2022