Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00922

Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Aktsiaselts Harku Karjäär esitas 17.12.2021 Keskkonnaametile taotluse (registreeritud KOTKAS-s 17.12.2021 menetluse nr M-117855 juurde) Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-096 muutmiseks. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse mäeeraldist laiendada Harku maardla (registrikaardi nr 0161) kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru plokkidele 33 aT ja 34 aT, seonduvalt soovitakse muuta mäeeraldise ja teenindusmaa piiri ning pikendada loa kehtivusaega 30 aastat. Samuti taotletakse luba jäätmete taaskasutamiseks ja kaevandamisjäätmete hoidla käitamiseks. Olemasoleva Harku IV lubjakivikarjääri mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 19,44 ha, mäeeraldise laiendamisel kujuneb mäeeraldise pindalaks 48,98 ha ja teenindusmaa pindalaks 51,66 ha. Tegemist on pealmaakaevandamisega ning karjääri laiendamist taotletakse 32,22 ha võrra.
Harju maakond
0725 - Saue vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-117855

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Marin Varblane
06.07.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aktsiaselts Harku Karjäär (10478760)
Keskkonnaamet (70008658)
OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaamet
riigi vastandliku huvi konflikt (riigitee vs kaevandamine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Ei
Liisa Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Martin Küttim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Hanna-Liis Heinla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Valdur Lahtvee KMH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-096 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine 137 KB Algatamise otsus 06.07.2022 17.10.2022