Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01022

Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Aktsiaselts Harku Karjäär taotleb keskkonnaluba, mis hõlmab nelja tegevusvaldkonda: jäätmed, välisõhk, vesi ja maapõu. Keskkonnaloa esmataotlus on registreeritud KOTKAS-s 26.02.2021 menetluse nr M-114919 juurde, korrigeeritud taotlus 20.04.2022. Tegevuse eesmärk on maavara kaevandamine. Taotletava mäeeraldise pindala on 26,90 ha ja selle teenindusmaa pindala on 27,63 ha. Taotletava mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi ploki 12 aktiivne tarbevaru on 2 936 tuhat m³, millest kaevandatav on 2 904 tuhat m³. Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks.
Harju maakond
0725 - Saue vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-114919

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Marin Varblane
11.05.2022
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aktsiaselts Harku Karjäär (10478760)
Keskkonnaamet (70008658)
Maves OÜ (10097377)
(osales programmi koostamisel)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 138 KB Algatamise otsus 11.05.2022 17.10.2022